สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครูขั้นสูง (C๔TPlus)
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครูขั้นสูง (C๔TPlus)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง รายละเอียด
 
เมื่อ : 13-08-2020 09:26:22