สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)
 
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการส่ง สามารถส่งได้ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ห้องอำนวยการ จะรวบรวมส่ง สพฐ.
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ
- ตัวอย่าง
- ตัวอย่าง2
 
เมื่อ : 13-08-2020 15:42:30