สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 แจ้งรายละเอียด การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.01/2327 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
 
เมื่อ : 14-08-2020 12:03:26