สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
การอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 แจ้งรายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.03/2329 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
 
เมื่อ : 14-08-2020 14:27:48