สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียนฟรี 15 ปี (30%) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
 
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.สร.2 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียนฟรี 15 ปี (30%) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 จำนวน 191 โรง สรุปไม่ได้รับการจัดสรร 27 โรง เนื่องจากวงเงินที่รับได้รับเกินจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 17-08-2020 14:27:37