สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- แบบฟอร์ม
- ปฏิทิน
 
เมื่อ : 19-08-2020 11:09:30