สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้งเปลี่ยนแปลงอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมจากเดิม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็น ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป. สร ๒
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง รายละเอียด
 
เมื่อ : 25-08-2020 12:53:34