สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นการเบื้องต้น และสรุปผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร./รก. ผอ.ร.ร. เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- แบบประเมิน
- เอกสารหมายเลข 9
 
เมื่อ : 28-08-2020 17:01:20