สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม วิทยาการคำนวณและ CodingMenter
 
ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม วิทยาการคำนวณและ CodingMenter
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 02-09-2020 14:04:36