สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2563)
 
สามารถประเมินในแบบฟอร์มเอกเซลที่แนบมาให้เพื่อง่ายต่อการคำนวณคะแนน เนื่องจากในแบบฟอร์มใส่สูตรในการคำนาณเรียบร้อยแล้ว
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- แบบฟอร์มประเมิน
 
เมื่อ : 08-09-2020 15:00:29