สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากพัฒนาครูฯ
โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งผลคะแนนสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามปฏิทินการแจ้งผลคะแนน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- ปฏิทินการแจ้งผลคะแนน
- ขั้นตอนการตรวจผลคะแนน
- รายชื่อผู้ประสานงานโครงการ
 
เมื่อ : 16-09-2020 10:08:02