สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ส่ง สพป.วันที่ 22 กันยายน 2563 ท่าตูม ชุมพลบุรี วันที่ 23 กันยายน 2563 รัตนบุรี สนม โนนนารายณ์
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน/รายละเอียดเงินเดือน
- คำอธิบาย
 
เมื่อ : 18-09-2020 13:10:18