สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) (ตามหนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.05/2745 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประกาศ
- หนังสือ ก.ค.ศ.
- หนังสือ ก.ค.ศ.
 
เมื่อ : 18-09-2020 13:18:21