สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
เชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ปะชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัด เชียงราย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง,สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 18-09-2020 14:51:39