สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
 
แจ้งสถานศึกษากรอกข้อมูลตามแบบติดตามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ covid.moe.go.th
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
 
เมื่อ : 21-09-2020 09:24:27