สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันหรือออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันและออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563
- 1.1เอกสารประกอบมาตรการช่วยเหลือและการส่งต่อเด็กไปเรียนกศน.ปี2563
 
เมื่อ : 25-09-2020 09:16:06