สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งรายงานข้อมูลโครงการการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2
 
28/9/63 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน ขอแจ้งรายงานข้อมูลโครงการการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการรายงาน ครั้งที่ 1
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 28-09-2020 10:28:33