สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563
 
เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด ศธจ.สุรินทร์ จะบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 วันที่ 1 ต.ค. 2563 และ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้บรรจุ จำนวน 24 อัตรา โดยทั้ง 24 รายจะมารายงานตัว ที่ สพป.สุรินทร์ เขต 2 วันที่ 1 ต.ค.2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสมุดพุทธวจน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 30-09-2020 15:36:24