สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 6 ฉบับ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ตย.คำสั่ง
 
เมื่อ : 01-10-2020 15:55:20