สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประกาศและแต่งตั้ง กตปน.
 
เมื่อ : 12-10-2020 09:10:35