สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งรายฃื่อกรรมการประเมินลูกจ้างชั่วคราวฯ 1.ครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ 2.บุคลากรวิทย์-คณิต 3.ธุรการโรงเรียน 1,5000 4.พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ
 
เรื่อง ส่งรายฃื่อกรรมการประเมินลูกจ้างชั่วคราวฯ เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งรายฃื่อกรรมการประเมินลูกจ้างชั่วคราวฯ 4 ตำแหน่ง 1.ครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ 2.บุคลากรวิทย์-คณิต 3.ธุรการโรงเรียน 1,5000 4.พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม โครงการคืนครูให้นักเรียน **รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย****
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 12-10-2020 14:12:40