สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งกรรมการประเมินจ้างเหมาบริการ ธุรการ 9,000 ,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,นักการภารโรง
 
เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แต่งตั้งกรรมการประเมินจ้างเหมาบริการ ธุรการ 9,000 ,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,นักการภารโรง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 12-10-2020 14:18:55