สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เตรียมดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียนจบม.3
- แบบกรอกข้อมูลนักเรียนจบม.3ปี2563
 
เมื่อ : 16-10-2020 14:26:10