สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการครุภัณฑ์
 
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการครุภัณฑ์
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ (1)
 
เมื่อ : 19-10-2020 11:01:35