สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งการจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- บัญชีจัดสรรครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
- บัญชีจัดสรรอัตราจ้างนักการภารโรง
- บัญชีจัดสรรธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000 บาท
- บัญชีจัดสรรธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท
 
เมื่อ : 20-10-2020 09:51:28