สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี 1 แทนตำแหน่งว่าง
 
คำสั่ง สพป.สุรินทร์ เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุุรี 1 แทนตำแหน่งว่าง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.03/3036 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563
 
เมื่อ : 21-10-2020 10:05:36