สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี 2 แทนตำแหน่งว่าง
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี 1 แทนตำแหน่งว่าง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ื ศธ 04167.03/3033 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563
 
เมื่อ : 21-10-2020 10:08:18