สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game - based Leaning)
 
โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game - based Leaning)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียนและสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 21-10-2020 10:58:16