สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชามสัมพันธ์แจ้งรายชื่อข้าราชการครูฯ ที่ได้รับการพิจารณาการย้าย รอบที่ 2 ผ่านความเห็นชอบ กศจ.สุรินทร์ ในคราวประชุม กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 12/2563
 
เรียน โรงเรียน......................... กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัด สพป. สุรินทร์ เขต 2 ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการครูฯ ที่ได้รับการพิจารณาการย้าย รอบที่ 2 ที่ผ่านความเห็นชอบ กศจ.สุรินทร์ ในคราวประชุม กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ****ทั้งนี้ สำหรับคำสั่งย้ายครูฯ ดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการของ ศธจ.สุรินทร์****
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อครู ย้าย รอบ 2
 
เมื่อ : 21-10-2020 11:09:47