สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 4 แทนตำแหน่งว่าง
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 4 แทนตำแหน่งว่าง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ื ศธ 04167.03/3035 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563
 
เมื่อ : 26-10-2020 10:19:32