สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 1 แทนตำแหน่งว่าง
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 1
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.03/3084 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
 
เมื่อ : 28-10-2020 10:32:20