สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการฯ ครั้งที่ 5 (ปีงบประมาณ 2564 -2567) ประจำปีงบประมาณ 2564
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุรินทร์ เขต 2 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการฯ ครั้งที่ 5 (ปีงบประมาณ 2564 -2567) ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง+สิ่งที่ส่งมาด้วย3
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
- รายละเอียดเพิ่มเติม
 
เมื่อ : 29-10-2020 11:18:26