สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนในสังกัด ***ที่ยังไม่เสนอรายชื่อ คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น** ขอความกรุณาส่งรายชื่อโดยด่วน เพื่อจะได้นำรายชื่อฯดังกล่าวเสนอ กศจ. ต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายละเอียดโรงเรียนที่ส่งแล้ว และยังไม่ได้ส่งรายชื่อ
 
เมื่อ : 29-10-2020 12:02:17