สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานกำกับติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
ด้วย กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ได้จัดทำโครงการการกำกับติดตามแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ (The New Normal For Monitoring) ซึ่งมีกิจกรรมการจัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจงาน การกำกับติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ นำโดยกลุ่มงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน ขอความร่วมมือมายังโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เพื่อให้ข้อมูลตามแบบจัดเก็บข้อมูล ผ่าน google form ตาม Link/QR CODE ที่แจ้งแนบท้ายหนังสือราชการฉบับนี้ โดยสามารถให้ข้อมูล ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงานและดูแลโครงการ ๐๙๔ ๖๕๙๕๕๑ , ๐ ๔๔๕๙ ๘๘๙๔ ต่อ ๑๑๔
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
 
เมื่อ : 03-11-2020 15:14:42