สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
รายงานข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนแก่สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
ขอให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานข้อมูล ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 06-11-2020 14:21:13