สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากบริหารงานการเงิน
แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนเพิ่มเติม
 
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 09-11-2020 13:52:16