สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ขอแจ้งปรับปรุงคู่มือเพิ่มเติมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หนังสือรับรองสถานะโรงเรียนขนาดเล็ก)
 
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง กลุ่มนโยบายและแผน ขอแจ้งปรับปรุงคู่มือเพิ่มเติมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หนังสือรับรองสถานะโรงเรียนขนาดเล็ก) สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ http://plan.bopp-obec.info/ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ (1)
 
เมื่อ : 09-11-2020 16:38:40