สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70%)
 
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง กลุ่มนโยบายและแผน ขอแจ้ง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70%) ซึ่งการจัดสรรครั้งนี้ใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ1
 
เมื่อ : 11-11-2020 08:44:41