สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การสำรสวจข้อมูลผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
การสำรสวจข้อมูลผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียนและสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 11-11-2020 09:10:31