สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 3 แทนตำแหน่งว่าง
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 3 แทนตำแหน่งว่าง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ื ศธ 04167.03/3255 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
 
เมื่อ : 11-11-2020 11:54:31