สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 17/2552 เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 9 ราย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
เมื่อ : 23-11-2020 11:49:04