สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ)
 
ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) ซึ่งหนังสืออนุญาตรูปแบบดังกล่าวเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถดาวโหลดไฟล์และพิมพ์หนังสืออนุญาตจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านระบบสารสนเทศของคุรุสภา (KSP School)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียน
 
เมื่อ : 23-11-2020 14:20:27