สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ื ศธ 04167.03/3423 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
 
เมื่อ : 23-11-2020 15:44:17