สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
สำรวจการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียวและงบผูกพัน) และครุภัณฑ์ (โรงเรียนคุณภาประจำตำบล)
 
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 แจ้งสำรวจการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียวและงบผูกพัน) และครุภัณฑ์
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ (1)
- เอกสารแนบ 2
 
เมื่อ : 24-11-2020 17:22:24