สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอเชิญประชุมเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "เสมาสามัคคี จังหวัดสุรินทร์" ประจำปี 2563
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - 1.เชิญประชุมการแข่งขันกีฬาเสมาสามัคคี ประจำปี 2563
- 2.ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกีฬาเสมาสามัคคี ประจำปี 2563
- 3.บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมเตรียมการงานกีฬาเสมาสามัคคี ประจำปี 2563
 
เมื่อ : 30-11-2020 11:02:44