สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- 1.แบบนิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
- 2.คำสั่งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
 
เมื่อ : 30-11-2020 13:32:45