สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
 
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- 1.คำสั่ง สพป.สุรินทร์เขต 2
- 2.แบบเยี่ยมนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียน
 
เมื่อ : 30-11-2020 13:34:34