สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Televesion : DLTV) โรงเรียนปลายทาง(โรงเรียนบ้านขามโพนทัน)
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 แจ้งรายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Televesion : DLTV) โรงเรียนปลายทาง (โรงเรียนบ้านขามโพนทัน)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04167.03/3520 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
 
เมื่อ : 30-11-2020 13:43:59