สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย) จังหวัดสุรินทร์
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย) จังหวัดสุรินทร์ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากผู้ใดมีความประสงค์ทักท้วงให้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการฯ ภายใน ๑๐ วันทำการ นับแต่ประกาศรายชื่อดังกล่าว
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือจากเขต นำส่งประชาสัมพันธ์
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 30-11-2020 15:02:20