สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
 
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนโยบายและแผนแจ้ง เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ1
 
เมื่อ : 01-12-2020 11:27:09